Sjukvård och säkerhetsutbildning

SJUKVÅRD- OCH SÄKERHETSUTBILDNING

Utbildning i akutsjukvård och träning i olycksfallsscenarier sker årligen som del i utbildningen Uppdrag Segling, som arrangeras på klubbenKursboken som används är Första Hjälpen och hjärt-lungräddning, utgiven av Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016. Finns att beställa på www.hlr.nu.