Båtplatser

ÖSS arrenderar parkeringen vid Tribunen och marken som utgör jollehamnen. Marken är i första hand avsedd för segelbåtar. Platserna fördelas till klubbens medlemmar av Christer Jodin. I mån av utrymme kan även plats för vindsurfingbrädor, kajaker, roddbåtar och ekor hyras.

Önskar du en plats i jollehamnen kontaktar du Christer. Kontaktinfo finns HÄR.

Årsavgifter:
150 kr/Optimistjolle
300 kr/övriga båtplatser (nedre och övre jolleplan)

Observera att man även måste vara medlem i ÖSS för att få hyra en båtplats.

ÖSS vill främja segelgemenskap varför det är viktigt att nya och yngre seglare känner sig välkomna, vilket ger dem förtur till platserna på nedre jolleplan. I övrigt premieras medlemmar som deltar i klubbens verksamhet t.ex. vid arbetsdagar, funktionärer vid tisdags- och torsdagsseglingar etc. En omfördelning av platserna kan även komma att ske under säsongen där aktivt seglande ger förtur till de nedre platserna. Om din båt är märkt med namn och telefonnummer väl synligt tas kontakt innan båten omplaceras.

För att upprätthålla god ordning förbehåller vi oss rätten att flytta jollar, kärror med mera som inte står på anvisad plats. Ägare av båtar och kärror där klubben inte har vetskap om vem som är ägare har ansvar för att utan dröjsmål kontakta klubben. Att ställa båt eller kärra på klubbens jolleplan utan att först ta kontakt med klubben ses som egenmäktigt förfarande. Efter uppmärkning med anmodan att kontakta klubben har klubben rätt att frakta bort sådan båt eller kärra.