Ansvar som funktionär Tis & Tor

Varje tisdagssegling och torsdagssegling har en grupp funktionärer som ansvarar för aktiviteten. En mer erfaren funktionär har huvudansvaret. Vem som ansvarar för en viss vecka återfinns i Funktionärslistan. Instruktörerna som arbetar den aktuella veckan finns på plats och hjälper de mer oerfarna.

Ansvar:

  • Välkomna alla deltagare!
  • Var på plats senast 17:30.
  • Se till att samtliga deltagare och funktionärer registreras för LOK stöd. Ta kontakt med någon i styrelsen om ingen i gruppen har kunskapen.
  • Fördela båtar. Se tisdagstävlingar och torsdagsseglingar.
  • Ta in betalning för båthyra för de som inte går i seglarskola eller är instruktörer/styrelsemedlemmar.
  • Ansvara för själva seglingen mm genom att lägga bana, hålla rorsmansmöte mm
  • Prisutdelning på tisdagar
  • Gemensam fika på torsdagar. Gärna hembakt.
  • Ta ansvar för att kontrollera att alla båtar kommer i ordning efter aktiviteten. Motorbåtarna skall låsas. Segel skall tillbaka till sin plats. Kapell skall på. Inget skräp på marken. Med mera. 
  • Och viktigast av allt; bidra till en härlig kvällssegling!

Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen eller en huvudinstruktör.