Om våra instruktörer - Utbildning

Det skall upplevas roligt, säkert och tryggt att vara med i ÖSS. Det gäller både i seglarskolan, i träningsverksamheten och alla andra aktiviteter.

ÖSS följer Svenska Seglarförbundets tränarstege. De yngsta instruktörerna börjar som  hjälpredor där de tas väl omhand av de äldre instruktörerna och får känna på ansvaret som instruktör. 

Utöver Seglarförbundets utbildningar har vi ansvariga för seglarskola och träningsverksamhet genomgångar och samtal med instruktörerna som en del av utvecklingen som ledare. Kvalitén på de seglare vi utbildar ligger i det engagemang och det kunnande våra instruktörer och ansvariga för såväl seglarskola som träningsverksamheten har och utvecklar tillsammans.

Instruktörerna får även återkommande utbildning i HLR och lär sig även hantera andra olyckor relaterade till bad och segling.

En stor del av instruktörsrollen handlar om bemötande, om hur man lyssnar, tilltalar, motiverar, förklarar och stöttar. Det handlar också om att vara en förebild för sina seglare. Det är lika viktigt för alla att arbeta efter de värderingar som klubben representerar. Instruktörerna utvecklas i takt med sin erfarenhet där vi lär oss längs vägen.

 

Huvudinstruktör

Våra huvudinstruktörer har arbetat flera år som instruktör, har fyllt 18 år eller gör det innan årsskiftet och har gått Svensk Seglings utbildning Seglarskoleansvarig. Syftet med med kursen är att  ge utbildade instruktörer med goda instruktörserfarenheter från seglarskolan fördjupade kunskaper för att arbeta som ansvarig chef för seglarskolan.

Huvudinstruktören ansvarar för seglarskolans genomförande och säkerhet. Hen ansvarar för planeringen av kursen, beslutar om segling är möjligt utifrån vädret och leder arbetet. Hen ansvarar för relationen till föräldrar och kan alltid vända sig till ansvariga för seglarskolan eller styrelsen för stöd.

 

Instruktör

Våra instruktörer har utöver Seglingens Ledarskap Grund gått Svensk Seglings utbildning Instruktör Bas - jolle/liten kölbåt, har fyllt 16 år och har varit instruktörsaspirant minst 1 år. Kursen syftar till att ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle och liten kölbåt inom ramen för SSF Seglarskola. Kursen innefattar teknik, metodik, ledarskap och säkerhet.

Som instruktör har du ett stort ansvar för att leda barnen/deltagarna i seglarskolan utifrån instruktioner från huvudinstruktören.

 

Instruktörsaspirant

Våra instruktörsaspiranter har gått SISU:s utbildning Seglingens Ledarskap Grund.  Kursen syftar bland annat till att bli extra bra på att leda och träna barn. Detta för att barnen ska få en positiv upplevelse av och gilla att segla, och trivas på vattnet.

Som instruktörsaspirant tränar du dig för att kunna bli instruktör och får testa på att ta mer ansvar under ledning av huvudinstruktören eller utsedd instruktör. 

 

Hjälpreda

Första steget mot att bli instruktör är att vara med och hjälpa till för att lära sig.

Som hjälpreda får du möjligheten att testa på hur det är att vara instruktör. Du hjälper till med många av instruktörernas arbetsuppgifter under ledning av instruktörerna. Du kommer att segla tillsammans med barnen i optimisterna för att visa och stödja dem i sitt lärande.

För att få testa som hjälpreda skall du ha gått fortsättningskursen, gärna mer än en gång. Du skall känna dig trygg i ditt seglande och gilla att hjälpa andra.

Huvudinstruktören ansvarar för att utvärdera hur arbetet som hjälpreda fungerar. Skulle det inte fungera på ett tillräckligt bra sätt kommer huvudinstruktören att hålla ett samtal med hjälpredan och förklara vad hen behöver utveckla för att kunna testa på nytt nästa år.

Du kan vara hjälpreda flera år och beroende på utveckling kan hen få arbeta fler timmar.

 

Vill du bli instruktör?

Om du (eller ditt barn) vill bli hjälpreda/instruktör så är det bara att prata med någon av huvudinstruktörerna. De kommer att kunna ge dig mer information och förståelse för vad det innebär. Efter varje säsong pratar de ansvariga för seglarskolan med instruktörerna och huvudinstruktörerna om vilka som har gått i seglarskolan och som har visat ett intresse och kunskap för att testa som hjälpreda. 

Kontaktinformation finns under Kontakter.

 

Krav på dig som är hjälpreda och instruktör

För att bli hjälpreda och instruktör krävs det att du har förståelse för och efterlever ÖSS värdegrund på den nivå som ansvaret motsvarar. Vidare krävs en mognad och seglingserfarenhet för den aktuella rollen. Alla från hjälpreda till huvudinstruktör har ett personligt och gemensamt ansvar att både vara en god förebild och visa hur vi hjälps åt att bli både duktiga seglare och goda kamrater.

För de olika nivåerna krävs utbildningarna ovan. 

För att instruktörsteamet skall fungera som en grupp krävs det att du som individ förstår din egen roll gentemot eleverna och din roll i gruppen. 

Under året har ÖSS några arbetsdagar. Du förväntas delta och vi välkomnar naturligtvis även dina föräldrar att hjälpa till.

De veckor som du arbetar förväntas du även delta eller hjälpa till på tisdagstävlingen och torsdagsseglingen. Naturligtvis är du hjärtligt välkommen även alla andra veckor!

Inför seglarskolans start anordnar seglarskoleansvariga minst ett obligatoriskt uppstartsmöte. Det är oftast en heldag med syftet att förbereda gruppen på bästa sätt för en så bra seglarskola som möjligt. De flesta i gruppen lär känna varandra sedan tidigare. Flera har varit instruktörer tillsammans i flera år. Det finns antagligen även nya i gruppen där ni kanske känner varandra, men inte som "kollegor". Det är av största vikt att de nya i gruppen känner sig välkomna av de äldre och att de yngre kan få ta del av kunskaper och erfarenheter av de äldre för att de skall känna sig trygga i sin nya roll. De informella samtalen och frågorna är lika viktiga som det som seglarkoleansvariga presenterar.

Varje år pratar vi om ÖSS värdegrund, säkerhet och om planeringen inför uppstarten. ÖSS är en ungdomsklubb och vi låter huvudinstruktörerna ta ett stort ansvar för seglarskolan. Samtidigt finns vi seglarskoleansvariga och styrelsen hela tiden i bakgrunden som stöd. Vi pratar om detta ansvar och om ansvaret i de olika instruktörsnivåerna.

Vi kan tex prata om att det endast är instruktörerna som får ha ansvaret att köra motorbåtarna. Instruktörsaspiranter och hjälpredor får naturligtvis testa att köra motorbåt, men får inte ha eget ansvar för motorbåt och får heller inte köra motorbåt nära elever i segelbåt eller personer i vattnet. 

Uppstartsmötena är obligatoriska. Man får inte arbeta i seglarskolan utan närvaro om man inte har fått dispens av seglarskoleansvariga.

Exempelvis ges dispens för aktiviteter i din skolgång som kräver närvaro eller för annat arbete om du och seglarskoleansvarig tillsammans inte har kunnat befria dig från detsamma. Dispens kan ges för deltagande i tävling på minst nationell nivå så som SM eller avgörande kval till detsamma. Dispens ges inte för att vara åskådare eller tränare. Dispens ges naturligtvis för egen sjukdom som förhindrar deltagande, begravning och motsvarande. Dispens ges normalt inte för semester som är bokad efter inbjudan till uppstartsmöte. Prata med oss seglarskoleansvariga så snart som möjligt om du vill ha dispens.

Om det föreligger någon annan form av förhinder så kommer seglarskoleansvariga att göra allt de kan för att flytta uppstartsmötet om de delges förhindret inom 1 vecka efter att inbjudan har skickats ut.

KONTAKTBARHET - För att administrationen skall kunna fungera krävs det att du har tillgång till en mejladress och Messenger. Du kommer att bjudas in till en messengergrupp. Inbjudningar och "tyngre information" skickas per melj. Den mejladress som används är den kontaktadress som du ansvarar för att hålla uppdaterad i IdrottOnline, där även telefonnummer skall hållas uppdaterade. Messenger används för kommunikation i gruppen och från seglarskoleansvariga. 

När något skickas per melj aviseras det även i Messenger. För att delta i verksamheten krävs att du svarar inom rimlig utsatt tid.

Arvode

Som hjälpreda och instruktör får du ett arvode av ÖSS i en trappa där arvodet ökar i de olika stegen ovan och antalet erfarenhetsår. För närmare information kontakta seglarskoleansvariga.