Hyra av båt

Klubben hyr ut jollar till medlemmar under seglarskolan, träningsverksamheten samt Tisdagstävlingar och Torsdagsseglingar eller andra klubbaktiviteter. 

Seglarskolan och träningsgruppen
För seglarskolan och träningsverksamhet ingår båthyra som en del av kursavgiften och då ingår även nyttjande av jolle under sommarens klubbaktiviter. ÖSS instruktörer som arbetar under säsongen får nyttja jollarna för egen träning när det huvudsakliga syftet är att bli en bättre instruktör, förutsatt att det inte krockar med klubbens aktiviteter som är prioriterade.

Utöver segling i Gårda Brygga deltar träningsgruppen i kappseglingar på annan ort med ÖSS jollar. Sådan användning skall göras i samråd med respektive båtansvarig.

Såväl seglarskolans som träningsgruppens aktiviteter beskrivs under respektive flik här på hemsidan och aktiviteter återfinns i kalendrarna. 

Båthyra under klubbaktiviteter:
Junior 20 kr/person (Året man fyller 20år = senior)
Senior 50 kr/person

Privatundervisning och event
Vid önskemål om privatundervisning ombeds du ta kontakt med seglarskoleansvarig under kontakter. Vid önskemål om annan seglande aktivitet ombeds du ta kontakt med ordförande eller kassör. Ett separat avtal utformas.

Tänk på följande när du hyr en jolle
Du ansvarar för skador på båten uppkomna genom olycka och/eller oaktsamhet samt att båten i så fall återställs till sitt ursprungliga skick. Under seglarskolan utkrävs endast eget ansvar om eleven trotsar instruktioner och/eller agerar vårdslöst. Om ÖSS försäkring kan användas betalar hyrestagaren självrisken samt hanterar ärendet praktiskt.

  • Vårda båten som den vore din egen.
  • Segla inte båten i hårdare väder än du/ni klarar av.
  • Meddela omedelbart om eventuella skador eller förluster som kan ha uppkommit på båten.
  • Om seglet är blött, skall det luftas/torkas innan vikning.
  • Skölj ur och gör rent båten efter seglingen. Den skall se fräsch ut!
  • Tänk på att båten används i vår ungdomsverksamhet och måste fungera dagen efter.

Under seglarskolan instruerar instruktörerna eleverna om vad som skall göras tillsammans.

Flytväst skall alltid användas i ÖSS båtar!