Vid Olycka

Handlingsplan vid olycks- och sjukdomsfall

ÖSS har en handlingplan för olycks- och sjukdomsfall som revideras årligen. Finns inplastad i A4-format på tribunen och i följebåten ÖSS1, samt även som högupplöst PDF

HANDLINGSPLAN

BEDÖM OLYCKSPLATSEN

 • Vad har hänt?
 • Antal skadade?

SÄKRA OLYCKSPLATSEN

Egen säkerhet först!

 • Om livsfarligt läge- flytta skadade till säker plats
 • Hindra andra från att bli skadade

TILLKALLA HJÄLP

Larma 112 och berätta:

 • Vad som har hänt?
 • Antal drabbade?
 • Plats: Gårda brygga, Hamnvägen 13 i Åsa.

Se till att alla tränare och funktionärer får reda på att olyckshändelsen inträffat och hjälper till.

GE FÖRSTA HJÄLPEN

 • Använd bedömningsmodellen L-ABC, se lathund HÄR

Förbandslåda finns i Tribunen och i Öset.

FÖRDELA ARBETSUPPGIFTER

Säkerställ att följande blir gjort:

 • Att skadade får första hjälpen
 • Att en (1) person larmar SOS 112
 • Avbryt all sjöaktivitet, hjälp alla i land, räkna in.

RAPPORTERA OLYCKAN

 • Rapportera olyckan HÄR vid lämpligt tillfälle.