Kompensation

Ansvar

Kompensation

Styrelsemedlem Gratis årskort till parkeringen.
Funktionär på tisdagstävling och torsdagssegling enligt funktionärslistan Gratis parkering den dagen. Lapp som placeras i vindrutan finns i funktionärslådan.
Ansvar för jollar, motorbåtar och platsfördelning i jollehamnarna Ingen båthyra på klubbaktiviteter så som tis- och torsdagar. Tillgång enligt gällande princip. Gratis årskort till parkeringen.
Parkeringshjälp och parkeringsvakt Uppgift för instruktörer fyllda 16 år. Kompensation i samråd enligt styrelseprotokoll 2018-09-20.
Ersättning för resor med egen bil på specifikt uppdrag av ÖSS Milersättning enligt skatteverkets skattefria belopp.
Ansvar för seglarskolan eller träningsverksamheten Befrielse för medlemsavgifter för person och familj i ÖSS.
ÖSS dagen. Funktionärer med planerat uppdrag. Erhåller kupong av ordförande för fri lunch/fika.