Psykiskt och fysiskt våld

Psykiskt våld

ÖSS har nolltolerans för allt psykiskt våld.

Exempel:

  • Kränkningar, förtal eller nedsvärtning (för hur man skrattar, klär sig, talar, tänker, vad man önskar sig, vem man umgås med, etnicitet, religionstillhörighet)
  • Uppenbart förolämpande, utfrysning, åsidosättande behandling, negligeringar (talar nedlåtande till dig, om din familj, din släkt, eller dina kompisar)
  • Mobbning, förföljelse, hot och skapande av rädsla
  • Svordomar, grovt språk och förnedring (hora, blatte, könsord, etc.)
  • Personliga förolämpningar, gester, överkritiskt eller negativt personligt bemötande (”ge fingret”), suckar, miner, hånskratt
  • Hot om fysiskt våld
  • Sexuella trakasserier

 

Fysiskt våld

ÖSS har nolltolerans för allt fysiskt våld.

Exempel:

  • Knuffar, örfilar, sparkar, skallningar och knytnävslag
  • Drag i håret, stryptag
  • Slag med tillhyggen

 

Handlingsplan vid överträdelse

Om överträdelsen har gjorts av en deltagare i seglarskola eller träningsverksamheten ansvarar huvudinstruktören för ett enskilt samtal med förövare och utsatt. Vid behov kontaktas någon ur krisgruppen. Beroende på allvarlighet informeras föräldrar av huvudinstruktören.

Om överträdelsen har gjorts av annan medlem kontaktar huvudinstruktören krisgruppen som ansvarar för åtgärder.

Vid allvarliga fall polisanmäls händelsen av krisgruppen. Styrelsen tar beslut om eventuell uteslutning ur föreningen enligt gällande stadgar.