Rapportera tillbud och olyckor

RAPPORTERA TILLBUD OCH OLYCKOR HÄR!

Uppföljning är viktigt för att ständigt förbättra säkerhetsarbetet. Aktivitetsansvariga rapporterar till styrelsen enligt rutin. Vi är tacksamma för alla inrapporteringar av tillbud eller säkerhetsrisker både inom ÖSS aktiviteter och i dess närmiljö.

Tack för din hjälp!

Frågor besvaras genom mail HÄR.