Hälsocertifiering

Ölmanäs Segelsällskap är Hälsocertifierade av Kungsbacka Kommun 

Certifieringen är en kvalitetsmärkning och vad man som ledare, aktiv och förälder kan kräva och förvänta sig av ÖSS och handlar i grunden om att barn, ungdomar och andra aktiva ska få en så trygg och hälsosam miljö som möjligt. 

För att få tyngd och hållbarhet i vårt arbete kommer vi att belysa vår värdegrund och vårt arbete vid årsmöten, gemensamma träffar, representations- och informationsmöten samt för sponsorer och kommun.

Information och utbildning skall ske löpande så att policys och handlingsplaner är väl kända av medlemmar, aktiva och de aktivas föräldrar. Som en del i ÖSS certifieringsarbete ska varje kursdeltagare och medlem äldre än 12 år gå igenom innehållet i den gemensamt antagna Idrotts- och hälsocertifieringen där särskild vikt läggs på drogpolicy samt nolltolerans. Nya ledare informeras via styrelsen och seglarskolegruppen.


Policys och handlingsplaner finns tillgängliga på ÖSS:s hemsida enligt nedan och är en del av handlingarna till årsmötet samt verksamhetsberättelsen.


Hälsocertifieringen omfattar följande områden enligt Kungsbacka kommun och respektive område på vår hemsida hittar du i länkarna: