Parkering / Parking

Parkeringsinstruktion / Parking Instruction

1

Ladda ner ePARKappen på app.epark.se eller i mobilens app-butik. Du kan även ladda ned appen via QR-koden nedan. Öppna kamera appen på din telefon och rikta den mot QR koden.

Download the ePARKapp at app.epark.se or in the mobile app store. You can also download the app via the QR code below. Open the camera app on your phone and point it at the QR code.

 

 


 

bild

Step 2

Klicka på "Skapa konto", fyll i dina uppgifter, och lägg sedan till ett fordon genom att klicka på "Fordon" i undermenyn.

Click "Create Account", fill in your details, and add a vehicle by clicking "Vehicles" in the submenu.

bild

Step 3 Bil / Car

Klicka på "Parkera" i undermenyn. Klicka på "Sök parkeringskod" och välj. Du kan även välja kod med bilen i kartan.

Click on "Park" in the submenu. Click on "Search parking code" and select. You can also select a code with the car on the map.

bild

Step 3 Husbil & Husvagn / Overnight vehicles

Klicka på "Parkera" i undermenyn. Klicka på "Sök parkeringskod" och välj. Du kan även välja kod med bilen i kartan.

Click on "Park" in the submenu. Click on "Search parking code" and select. You can also select a code with the car on the map.

 


 

bild

Step 4 Bil per tid / Car by time

Starta en parkering genom att välja zonkod 1001 direkt eller via kartfältet.
Innan du startar parkeringen väljer du betalningsmetod samt bil du vill parkera.

 

Välj check-in utan sluttid, eller med en given sluttid. Välj "Långtid" och parkera ett dygn till rabatterat pris.

Du kan förlänga eller avsluta när du vill.

 

Start parking by selecting the zone code 1001 directly or via the map field.
Before starting the parking, you select the payment method and the car you want to park.

Choose check-in without an end time or with a given end time. Select "Long-term" and park for a day at a discounted price.

You can extend or terminate whenever you want.

bild

Step 4 Bil per dygn / Car per day (24h)

Starta en parkering genom att välja zonkod 1001 direkt eller via kartfältet.
Innan du startar parkeringen väljer du betalningsmetod samt bil du vill parkera.

 

Välj check-in utan sluttid, eller med en given sluttid. Välj "Långtid" och parkera ett dygn till rabatterat pris.

Du kan förlänga eller avsluta när du vill.

 

Start parking by selecting the zone code 1001 directly or via the map field.
Before starting the parking, you select the payment method and the car you want to park.

Choose check-in without an end time or with a given end time. Select "Long-term" and park for a day at a discounted price.

You can extend or terminate whenever you want.

bild

Tack

Tack för att du stödjer vår ubgdomsverksamhet!

 

bild

Step 4 Husbil & Husvagn per tid / Overnight vehicles by time

Starta en parkering genom att välja zonkod 1002 direkt eller via kartfältet.
Innan du startar parkeringen väljer du betalningsmetod samt bil du vill parkera.

 

Välj check-in utan sluttid, eller med en given sluttid. Välj "Långtid" och parkera ett dygn till rabatterat pris.

Du kan förlänga eller avsluta när du vill.

 

Start parking by selecting the zone code 1001 directly or via the map field.
Before starting the parking, you select the payment method and the car you want to park.

Choose check-in without an end time or with a given end time. Select "Long-term" and park for a day at a discounted price.

You can extend or terminate whenever you want.

bild

Step 4 Husbil & Husvagn per dygn / Overnight vehicles per day (24h)

Starta en parkering genom att välja zonkod 1002 direkt eller via kartfältet.
Innan du startar parkeringen väljer du betalningsmetod samt bil du vill parkera.

 

Välj check-in utan sluttid, eller med en given sluttid. Välj "Långtid" och parkera ett dygn till rabatterat pris.

Du kan förlänga eller avsluta när du vill.

 

Start parking by selecting the zone code 1001 directly or via the map field.
Before starting the parking, you select the payment method and the car you want to park.

Choose check-in without an end time or with a given end time. Select "Long-term" and park for a day at a discounted price.

You can extend or terminate whenever you want.

bild

Thank you

Thank you for supporting our youth activities!

 

 

Parkeringskort för säsongen

 

Det finns endast parkeringskort för personbil. Tillståndet gäller för aktuell sommar och avslutas inför nästkommande sommar.

- Parkeringskort - Medlem 150 kr. 
- Parkeringskort - Ej medlem 350 kr.

Parkeringskort köps via länken nedan. Som medlem får du en kod som anges för den lägre kostnaden.

1. Gå in på tillståndsbutikens webbadress https://eparkera.se/permit/shop/parkeringskort

     Du kommer få se tillståndsbutiken i det språk du valt i webbläsaren.

 

2. Klicka på det tillstånd du vill köpa. Är du osäker på vilket tillstånd du behöver så kan du klicka in på respektive tillstånd och läsa mer alternativ klicka på info ikonen bredvid respektive tillstånd.

 

 

3. Klicka på ”skapa konto” alternativt logga in om du redan har konto hos ePark.

 

 

 

4. Välj sedan att lägga till registreringsnummer och betalningssätt (kort/faktura mfl).

 

 

5. Välj sedan slutför. Därefter kommer du få ett mail när tillståndet är aktivt.

 

 

Överträdelse

Överträdelse beivras enligt samarbetsavtal med Robur. Vid klagomål se www.robur-parkering.se.