Drogpolicy

Vi i Ölmanäs segelsällskap verkar för att barn, ungdomar och vuxna i gemenskap utan droger, skall träna, tävla och umgås runt våra seglingsaktiviteter. Vi tar avstånd från alla för kroppen skadliga och nedbrytande droger så som alkohol, sniffning, tobak, narkotika och dopingpreparat.

Styrelsen, ansvariga ledare, instruktörer, föräldrar och alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella tecken på bruk eller missbruk uppmärksammas och hanteras. 

Styrelsen ansvarar för att informera och utbilda om vår policy, vårt förhållningssätt och handlingsplan. Denna policy gås därför igenom med alla ansvariga ledare och instruktörer inför varje säsong.

Vi har nolltolerans avseende droger och drogpåverkan vid samtliga kurser, läger, möten och evenemang. Det gäller samtliga medlemmar. 

Viktigt för vuxna ledare och medlemmar är att man alltid bör utgöra en förebild för barn och ungdomar. På samma sätt skall våra instruktörer vara goda förebilder för barnen i seglarskolan och träningsverksamheten.

 

Läkemedel och kosttillskott:

Smärtstillande läkemedel såsom Alvedon, Ipren eller Panodil får endast i undantagstillstånd hämtas ut från ansvarig ledare till ungdomar under 15 år och aldrig utan att föräldrar informeras.

En välbalanserad och hälsosam kost ger individen allt som behövs för att segla. Vi rekomenderar våra seglare att ta med sig vatten och ett mellanmål när vi är på sjön en längre tid och avråder från användning av kosttillskott enligt riksidrottsförbundets rekomendationer.

 

Handlingsplan vid överträdelse:

Vid all överträdelse, eller misstanke om överträdelse, skall någon ur krisgruppen kontaktas. Krisgruppen ansvarar för alla handlingar enligt nedan:

Vid konstaterat användande av droger, eller misstanke om missbruk, hos vuxen medlem som strider mot drogpolicyn genomförs ett förtroendesamtal i första hand för ställningstagande till eventuella vidare åtgärder. Lämpliga hjälpande kontakter tas. 

Vid konstaterat användande av droger, eller misstanke om missbruk, hos barn eller ungdom genomförs ett förtroendesamtal. Kontakt tas med förälder. Stöd erbjuds. Beroende på allvarlighetsgraden kan kontakt tas med lämplig myndighet, social eller polisiär.

Vid misstanke om doping kontaktas Riksidrottsförbundets antidopinggrupp. 

Vid upptäckt av användning av olagliga dopingpreparat, narkotika eller langning av alkohol kontaktas polis.

Styrelsen tar beslut om eventuell uteslutning ur föreningen enligt gällande stadgar.

 

Ansvar:

Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt för alla medlemmar, ledare, tränare, instruktörer och föräldrar. Det yttersta ansvaret ligger på krisgruppen dit man kan vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.

Krisgruppen skall alltid vid behov söka råd eller hjälp utanför föreningen via socialtjänst, polis eller via annan expertis.