L-ABC lathund

L-ABC

L: Livsfarligt läge

Tänk på din och den drabbades säkerhet innan du börjar hjälpa personen/personerna.

Livsfarligläge innebär fara för:

- Dig själv, den/de drabbade, andra (förhindra att fler blir drabbade).

- Är platsen säker att vistas på?

- Försök ta reda på vad som hänt, överblicka platsen för att identifiera risker för dig och den/de drabbade, om personen/personerna befinner sig i livsfarligt läge flytta personen till en säker plats, livsfarligt läge är t ex brand, explosion, vatten, is, el, trafik eller   rasrisk.

A: Andning

- Skapa en öppen luftväg och kontrollera hur personen andas.

- Om ingen andning eller onormal andning, larma 112 och starta hjärt-lungräddning. 

- Underlätta andningen genom att lossa åtsittande kläder, halsband, avlägsna slips eller halsduk

- Vid normal andning placera i hjärtläge.

- Om det är möjligt (om det inte finns misstanke om rygg- eller nackskada) hjälp personen att sitta i en bekväm ställning, gärna med stöd för armarna. Öppna fönster för att få frisk luft.

B: Blödning

-Stoppa blödningar – tryck direkt på det skadade området med eller utan förband, lägg ett tryckförband. En livshotande blödning ska stoppas omedelbart parallellt med de livräddande årgärderna enligt ovan.

C: Cirkulationssvik

- Förebygg cirkulationssvikt genom att stoppa blödningar, lägg förband på öppna sår.

- Förhindra avkylning.